Privacy Policy

The Kitchenary Lab, onderdeel van The Content Musketeers, gevestigd aan Liessentstraat 9a, 5405AH Uden, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thekitchenarylab.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@contentmusketeers.io, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van gegevensverwerking

Thekitchenarylab.com kan jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Volgen van jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thekitchenarylab.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thekitchenarylab.com) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Thekitchenarylab.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • (Categorie) persoonsgegevens: [specifieke termijn]
 • Personalia: [specifieke termijn]
 • Adres: [specifieke termijn]
 • Enzovoort

Delen van persoonsgegevens met derden

Thekitchenarylab.com deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thekitchenarylab.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Thekitchenarylab.com jouw persoonsgegevens aan andere derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken

Thekitchenarylab.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, en worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor meer informatie over cookies, zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt diverse rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of om deze gegevens in een computerbestand naar jou of een andere organisatie te sturen. Stuur je verzoek naar info@contentmusketeers.io.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Thekitchenarylab.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@contentmusketeers.io.

Affiliate links en overige informatie

Op onze website vind je soms affiliate links. Koop je iets via deze link? Dan krijgen wij daar in sommige gevallen een kleine beloning voor, zonder extra kosten voor jou. Dit helpt ons de kosten van het onderhouden van de website te dekken.

Hoewel we ons best doen om accurate informatie te bieden, kan het voorkomen dat informatie niet (meer) klopt of verouderd is. Zie je een fout? Laat het ons weten.